Hak Temelli Küçük Adımlar

Engelleri Aşalım, Batman GençBank
11 Aralık 2013
Kısa Dalga RAP Atölyesi
21 Aralık 2013

Hak Temelli Küçük Adımlar

GençBank’larda HAK Temelli Çalışmalar

Farklı GençBank’lar, gündemlerine Aralık Ayı’nda Hak Temelli Atölyeleri aldı. TOG Vakfı eğitim departmanı desteği ile Seferihisar’da Demokrasi ve Haklarımız Akran Eğitimi gerçekleşti, Hayat Zor kutu oyunu oynatıldı; Adıyaman’da ise Haklar Atölyesi gerçekleşti.

Seferihisar’lı Gençler Hayat Zor Oyunu ile Tanıştı :

Demokrasi ve Haklarımız eğitimine katılan bir grup genç, sosyal haklar konusunda daha fazla kafa yormak isteyince, Seferihisar’da oynatmaya karar verdi. Hayat Zor! kutu oyunu oynatıcı aracılığıyla sosyal haklar üzerine düşündürüyor ve tartıştırıyor. Gençler, gençlerle kendilerini ilgilendiren sağlık, barınma, eğitim, istihdam, yoksulluk gibi konuları – yenilikçi bir araçla – tartıştı.

Demokrasi ve  Haklarımız Eğitimi / Seferihisar 

GençBank Seferihisar, Asil Nadir Lisesi’nde okuyan 20 gence yönelik Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi organize etti. Eğitim İnsan hakları, ayrımcılık, farklılıklarla bir arada yaşam ve demokrasi kültürünü konuşmak, tartışmak ve bu konularda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Demokrasi ve Haklarımız eğitimleri gençlerin insan haklarına ve demokratik değerlere dair duyarlılığını artırmaya, haklarını sorgulayan ve koruyan aktif birey yaklaşımını geliştirmeyi amaçladı.

Adıyaman’da Haklar Atölyesi  

Adıyaman’lı bir grup genç insan haklarını tartışmak, hak ihlallerini konuşmak ve özellikle toplumsal cinsiyet ve homofobi konularında bilgilenmek isteyince ‘Haklar Atölyesi’ organize ettiler. Hem tartıştılar hem de tabu olan konuları konuşmak için kendilerine bir alan yaratmış oldular.