Gezi Parkı ve Gençlerle İlgili Açıklama

Seferihisar’dan Çocuklarla Doğa Bilinci
1 Haziran 2013
Yenice’nin Misafirleri
12 Haziran 2013

Gezi Parkı ve Gençlerle İlgili Açıklama

Taksim Gezi Parkı ve Gençler

Bireyler içinde yaşadıkları kentin geleceğini tayin etme, kentin biçimlenmesinde söz sahibi olma, kentleri oluşturma ve değiştirme hakkına sahiptirler. İstanbul Gezi Parkı’nda kent hakkına sahip çıkmak isteyen binlerce kişi bir haftayı aşkın süredir, kentlerinin merkezinde az sayıda kalmış yeşillikten birini korumak ve ağaçların kesilmesini önlemek için nöbet tuttu.  Bu nöbetin en önemli özelliği gençler, yaşlılar, çocuklar, sanatçılar, öğrenciler, işçiler dahil her kesimden insanı kapsaması ve barışcıl bir şekilde yürütülmesiydi. İnsanların park içerisinde çadır kurarak, müzik yaparak, kitap okuyarak ve nasıl bir kent istediklerine dair tartışmalar yürüterek sürdürdükleri nöbet tutma etkinliklerine 31 Mayıs sabahı kolluk kuvvetleri yoğun şekilde gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.  Gün boyunca aralıksız şiddet kullanılarak binlerce insanın can güvenliği tehlikeye atıldı, çocuk ya da yaşlı olduğuna bakılmaksızın onlarcasının yaralanmasına sebep olundu ve insanların demokratik haklarını kullanmalarına hukuka aykırı bir şekilde mani olundu.

Demokrasi sadece seçilmişlerin atanmışlara üstünlüğü değil, seçenlerin seçilmişlere üstünlüğünü de içerir.  Bu bağlamda kanunlar, kurallar veya kararlar ne olursa olsun, onları seçenlere rağmen uygulanamaz ve seçenlerin iradesi doğrultusunda değiştirilmelidirler. Ayrıca, hiç kimseye tehdit veya tehlike oluşturmayan direnişlerin veya  gösterilerin, hukuka, kanunlara veya kurallara uygun yapılmasa bile, şiddet yöntemiyle sona erdirilmeye çalışılması kabul edilemez ve meşru olmayan bir uygulamadır.

Doğal ve sosyal çevreye saygı göstermeyerek, kentin kültürel değerlerini yok sayarak,  gençleri susturmaya, biber gazıyla zehirlemeye yönelik girişimleri toplumsal barışı destekleyen, gerçek demokrasiyi arayan bir sivil toplum kuruluş olarak sonuna kadar eleştiriyor, bu konuda görevini kötüye kullanan tüm kamu görevlilerinin acilen tespit edilmesini ve cezalandırılmasını bekliyoruz.

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Gezi Parkı olayları ile ilgili resmi açıklamasıdır.