Yerel İhtiyaç Araştırmaları

Atakum’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
9 Mart 2013
Adıyaman – Kitap Okuma Etkinliği
18 Mart 2013

Yerel İhtiyaç Araştırmaları

GençBank Ekipleri Yaşadıkları Yerlerde Gençlerin İhtiyaçlarını Belirliyorlar…

GençBank Ekipleri, hibe programı kapsamında öncelikle yaşadıkları yerlerdeki gençlerin ihtiyaçlarını ve sorum olrak gördükleri şeyleri belirleyerek başlıyorlar. Bunun için de “yerel ihtiyaçlar araştırmaları” her GençBank Ekibi tarafından yaşadıkları yerdeki gençlerle yürütülüyor. Bazı yerlerde anket, bazı yerlerde ise yüzyüze görüşmeler gerçekleştiriliyor. Nisan Ayı sonunda araştırmalar tamamlanacak ve her ekip öncelik proje alanları bu araştırmaların sonuçlarına göre belirleyecek.