Yayınlar

Gönüllüler İçin Kaynak Geliştirme Rehberi

Kitapçıkta başarılı bir kaynak geliştirme çalışması için uygulanmış genel geçer yöntemlere ve kurallara adım adım yer verdik. Bu adımlar size yol gösterecek. Ama tamamen bu adımlara göre hareket etmenizi gerekmiyor. Biz kaynak geliştirmede yaratıcılığın gücüne inanıyoruz. Kitap imajına tıklayarak internet ortamındaki versiyonuna ulaşabilirsiniz.

Mahallede Gençlik Çalışması: Yerel Kurummlar için Rehber Kitap

GençBank’ın Yerel Kurumlar için Rehber kitabı, TOG’un yaklaşık 3 yıllık deneyiminden derlenerek, GençBank projesinin farklı yerellerde farklı kurumlar tarafından bağımsız uygulanabilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla hazırlandı. Kitapta yerel gençlik çalışmasına dair katı kurallar ve proje hedeflerini gözeten genel bilgiler yerine, ihtiyaç temelli ve gençlerin katılımını ön planda tutan bir bakış açısıyla, projeyi uygulamak isteyen ev sahibi kuruluşlara yönelik kendi çalışma prensiplerini belirlemelerinde yardımcı olacak öneriler bir araya getirilmeye çalışıldı. Kitap imajına tıklayarak internet ortamındaki versiyonuna ulaşabilirsiniz.

GençBank Bülten

GençBank Bülten Ocak / Şubat / Mart 2017 Oku

GençBank Bülten Nisan / Mayıs / Haziran 2017 Oku