Sıkça Sorulan Sorular

GençBank Programı, gençlerin yürüttüğü ve gençlerin faydalandığı bir gençlik çalışması yöntemi. Birçok farklı ülkede farklı şekillerde uygulanmasına rağmen bazı kuralları ortak.

Tüm GençBank Ekipleri’nin yerel ihtiyaçlara yönelik farklı  yollar geliştirebilmesi için esnek bir yapısı var. Diğer yandan ortak amaç için oluşturulan kurallara koyuldu, Bu kurallara GençBank Altın Kurulları adı verildi.

  1. Gençlerin Liderliği: GençBank faaliyetleri gençle tarafından yürütülür. GençBank Ekiplerini oluşturan gençler, mahallelerinde ve çevrelerindeki projelere nasıl destek olacaklarına kendileri karar verirler.
  1. Tüm Gençlere Açık Olmak: GençBank’ın desteği, çevrelerinde değişim yaratmak isteyen tüm gençlere açıktır. GençBank’ın bulunduğu çevrede yaşayan, 14 – 25 yaş arası tüm gençler, fikirleriyle proje hibesine başvurmaları için cesaretlendirilir. GençBank Ekipleri bazı olanaklara sahip olmayan dezavantajlı gençlerin tüm basşvurularını memnuniyetle karşılar, örneğin; bakıma ihtiyacı olan, bakım evinde bulunan, evsiz, engelli veya azınlıktaki etnik gruptan olan gençler gibi.