Program Yürütücüsü

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan bir değişim ve dönüşüm projesidir. Aralık 2002’de kurulan TOG, gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi amaçlamaktadır. Toplum Gönüllüsü gençler, üniversitelerinde kulüp, topluluk veya grup olarak örgütlenmekte, belirledikleri ihtiyaçlara göre sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmektedir. Bu projeler, sadece topluma katkı sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda gençlerin sorumluluk sahibi aktif bireyler olmalarına yardımcı olmakta ve kişisel gelişimlerini desteklemektedir.

TOG, 2016 yılında, Türkiye’nin dört bir yanından 63.096 genç proje gönüllüsü ve yerel halkın katılımıyla, 2.006 yerel, ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projesi/etkinliği/kampanyası ve 405 akran eğitimi gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin 80 ilinde, gençlik grubu veya üniversite topluluğu/kulübü çatısı altında faaliyet gösteren 129 örgütlenmeyle aktif olan Toplum Gönüllüsü gençler, yıl boyunca 693.751 kişiye çok çeşitli alanlarda hizmet götürmüştür.

TOG, vizyon ve misyonunun yanı sıra kuruluş hedefleri doğrultusunda aşağıdaki çalışmalara öncelik vermektedir:

Gönüllülük, proje yönetimi, insan hakları, sosyal haklar, üreme sağlığı ve örgüt yönetimi gibi konularda eğitmen eğitimleri ile diğer akran eğitimlerini gerçekleştirmekte,

İlişkide olduğu üniversite kulüplerine yerel ihtiyaca yönelik yüz yüze destek sunmakta,

Gençlere burs ve rehberlik imkânları sağlamakta,

Gençlerin ve örgütlenmelerinin birbirlerinden öğrenmelerini desteklemek amacıyla gençlerin hareketliliğini artırıcı öğrenme ortamları yaratmakta,

Gençlerin toplumsal sorunlara yönelik fikirlerini projelere dönüştürmelerine ve finansman yaratmalarına destek olmakta,

Üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarının kamusal düzeyde bilinirliğini artırmaya yönelik araştırmalar yapmakta ve temaslar kurmaktadır.