Genel Bilgi

GençBank, Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından koordine edilen yerel kurumların ev sahipliğinde gerçekleşen  bir gençlik hibe programıdır.

Gençlerin güçlendirilmesini, yerel hayata katılımlarının artmasını ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen bir gençlik çalışması modelidir.

GençBank’la 15- 25 yaş arası bütün gençler, yerellerinde gördükleri sorunlara veya ihtiyaçlara yönelik fikirler üretmekte ve bu fikirleri akranlarının desteği ile hayata geçirmektedir.

Yerel gençlik Sivil Toplum Kuruluşları’ları, gençlik merkezleri, belediye ve kaymakamlıkların gençlik çalışma birimleri ev sahibi olarak bulundukları yerelde projenin ortakları olmaktadırlar.

Her yerelde 6-8 kişilik bir gençlik grubu oluşturulmakta, bu gençlik grubu hibe programının yürütücüleri olarak yerellerinde bulunan akranlarının sosyal sorumluluk ve gençlik projelerini hibe, koçluk, eğitimler gibi yollarla maddi ve manevi desteklemektedir.

Bu destek; gençleri sosyal sorumluluk projeleri üretmek için harekete geçirmek, yerel yönetimlerle ilişki kurmalarını sağlamak, sosyal becerilerini geliştirmek, proje uygulama aşamalarında danışmanlık ve akran eğitimleri gibi destekleri kapsamaktadır.

Gençler; aktif katılım ve yurttaşlık alanlarında güçlendirilmekte; gördükleri sorunlar için sosyal girişimlerde bulunarak çözüm odaklı yaklaşım geliştirmeleri desteklenmekte; bütçe yönetimi, proje yönetimi, kaynak geliştirme gibi ileride istihdamları için önemli beceriler geliştirmekte ve diğer yerellerden gençlerle bir araya geldikleri alanlarla önyargıları kırarak bir arada yaşayabilme yönünde tutumlar edinmektedirler.