• Yerel Kurumlar İçin Rehber kitap yayınlandı, menüden Uygulama Rehberi'ni tıklatın

  • GençBank'ın animasyonları ve video belgeseli yayınlandı.. videolar bölümünde

  • 11 GençBank Ekibi 2014 yılında 73 gençlik fikrine hibe vererek hayata geçmesini sağladı.

  • Atakum, Adıyaman, Batman, Eyüp, Aziziye, Seferihisar, Kilis, İzmit, Emirdağ ve Antakya GençBank Ekipleri 2015 faaliyetlerini sürdürüyorlar

  • Yerel projeler için çağrılar açıldı, başvular devam ediyor.

Genel Bilgi

 

GençBank Programı Özet Bilgisi

 

Gençbank, 16 -25 yaş arası genç bireylerin yaşadıkları çevrede (mahalle/ilçe/köy) yerel katılımlarını artırmak için kurgulanmış basit bir sistemdir. Kısaca eğitim alan bir genç grup (5 -7 kişi) çevrelerindeki gençlerin fikirlerini/projelerini maddi ve manevi olarak desteklerler. Bu destek onları proje yazmaya teşvik etmek, çevrelerine etki etmelerini sağlamak, yerel yönetim / yerelin ileri gelenleri ile işbirliği yapmalarını sağlamak, sanatsal ve sosyal katılımlarını / becerilerini geliştirmek için KÜÇÜK MADDİ destekler ve EĞİTİM gibi MANEVİ destekleri kapsar. Bu destek eğitimli – eğitimsiz, çalışan – çalışmayan tüm gençlerin katılımını hedeflemektedir.

Program; Toplum Gönüllüleri tarafından koordine edilmektedir, farklı şehir ve yerelde uygulanmaktadır. 2014 yılı için uygulandığı yerlere buradan ulaşabilirsiniz. Yerel GençBank'ların en önemli bileşenlerinin yerel yönetimler ve yerel STK'lar olmasıdır. olması, yerel katılım ve sürdürülebilirlik için gerekli bir paydaş olarak kurgulanmıştır.

 

Proje'nin yerel sürecinde:

*Yerel bir kurumun desteği alınarak, mahallede/ilçede yaşayan gençlere duyuru yapılır

*6 – 7 genç GençBank Ekibini oluşturmak üzere seçilir

*Bu ekip, Türkiye’deki diğer GençBank ekipleriyle birlikte İstanbul’da 4 – 5 günlük bir eğitim 
alırlar.

*Eğitim sonrası yerellerine dönüp, o mahallede/ilçede gençlerin öncelikli ihtiyaçlarını ve taleplerini araştırırlar.

*Bu ihtiyaçlar temelinde diğer gençlere çağrı yaparlar ve proje yazmalarını talep ederler.

*Projeler; o mahallenin öncelikleri göz önüne alınarak; çevre, sanat, eğitim, sağlık gibi toplumsal duyarlılığı artırıcı ya da gençlerin hayatlarını doğrudan ilgilendiren konularda olmalıdır.

*Projeleri kabul edilen gençler, küçük miktarlarda maddi destekle projelerini hayata geçirirler.

*Sürecin sonunda tüm proje sahipleriyle bir kutlama yapılır.

 

Bu temelde GençBank Programı; Sivil Toplum, Yerel Yönetim ve Gençlerin işbirliği olarak katılım, yerel kalkınma ve gençlerin güçlendirilmesini hedefleyen bir projedir. Projenin “altın kuralları” tüm bu hedefler içi oluşturulmuştur.

 

 

GençBank'ın “Altın Kuralları”

 

GençBank Programı, gençlerin yürüttüğü ve gençlerin faydalandığı bir gençlik çalışması yöntemi. Birçok farklı ülkede farklı şekillerde uygulanmasına rağmen bazı kuralları ortak. 

 

Tüm GençBank Ekipleri’nin yerel ihtiyaçlara yönelik farklı  yollar geliştirebilmesi için esnek bir yapısı var. Diğer yandan ortak amaç için oluşturulan kurallara koyuldu, Bu kurallara GençBank Altın Kurulları adı verildi.

 

1. Gençlerin Liderliği: GençBank faaliyetleri gençle tarafından yürütülür. GençBank Ekiplerini oluşturan gençler, mahallelerinde ve çevrelerindeki projelere nasıl destek olacaklarına kendileri karar verirler. 

2. Tüm Gençlere Açık Olmak: GençBank’ın desteği, çevrelerinde değişim yaratmak isteyen tüm gençlere açıktır. GençBank’ın bulunduğu çevrede yaşayan, 14 – 25 yaş arası tüm gençler, fikirleriyle proje hibesine başvurmaları için cesaretlendirilir. GençBank Ekipleri bazı olanaklara sahip olmayan dezavantajlı gençlerin tüm basşvurularını memnuniyetle karşılar, örneğin; bakıma ihtiyacı olan, bakım evinde bulunan, evsiz, engelli veya azınlıktaki etnik gruptan olan gençler gibi. 

3. Dahil Olma ve Dahil Etme: GençBank ekibinin üyerleri kendi fikirlerini ifade etmekte ve hibe desteğinin nasıl sağlanacağına karar vermekte eşit fırsata sahiptir. 

4. Anlamaya Teşvik ve Farklılıklara Saygı: GençBank gençlere, farklı kültürlerden, dinlerden ve politik duruştan gelen gençlere ortak ve sağlıklı bir ortam sağlayarak deneyim paylaşımı ve diğerini anlamayı geliştirir. 

5. Hibe Vermenin Basit ve Adil Metodu: GençBank’ların dağıtacağı hibe adildir ve daha sonradan paranın nasıl harcandığı raporlanarak şeffaflık sağlanır. 

6. Olduğu Gibi Dile Getir: GençBank iletişimde gençlerin bilgilere erişimini kolaylaştıracak açık, basit bir dil kullanılır.

7. Gençlerin Yetenek ve deneyimlerini geliştirmek: GençBank, faaliyetlerinde yaratıcı ve eğlenceli eğitimler sayesinde gençlerin çeşitli bilgi – beceri ve deneyim kazanmalarını sağlar.

8. Geri Bildirim ve Değerlendirme: GençBank ekipleri, dahil oldukları tüm süreci: eğitimden ekip oluşumuna, nasıl karar aldıklarından - hangi projeleri desteklediklerine kadar değerlendirmek ve geri dönüp bakmak için zaman ayırırlar. Neyin iyi gittiği ve bir dahaki sefere nasıl daha iyi yapacakları konusunda geri bildirimde bulunurlar. 

9. Kutlama: GençBank faaliyerlerine katılan gençlerin başarılarını, ayırdıkları zamanı ve çalışmalarını öne çıkartarak kutlar ve gençleri projeleri ile çevrelerinde yarattıkları değişim için tebrik edilmesi gerektiğine inanır. Kutlama etkinliği düzenleyerek projelere destek olanlar, hibe alarak proje yapanlar ve yereldeki insanlarla bir araya gelinerek GençBank’ın o çevredeki etkisinin kabul edilmesini sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler

GençBank Nedir Altın Kurallar İlkeler ve Değerler GençBank Nedir Altın Kurallar İlkeler ve Değerler

Twitter'da GençBank